EHBO Vereniging Breda

Evenementen


"EHBO Vereniging Breda" is heel het jaar door actief met het ondersteunen van evenementen.
Wij staan als EHBOers ook bij diverse leuke evenementen.

De volgensde regels gelden voor onze EHBO vereniging:


         Om goede eerste hulp te kunnen verlenen dient u te zorgen voor:

                Een rustige, makkelijk te bereiken plek waar een slachtoffer kan liggen, denk hierbij aan een kleed/ verzorgingsruimte, vergaderzaal, voor buitenevenementen een tent, o.i.d.

 

                Een tafel met stoelen op een rustige plek, waar de EHBO’ers hun materialen kunnen neer zetten en

waar slachtoffers met kleine verwondingen kunnen worden behandeld. Deze plek moet wel goed

zichtbaar zijn vanaf de plek waar het evenement wordt gehouden. Wanneer het evenement zich buiten

afspeelt dan dient deze plek een overkapping te hebben.

           (EHBO vereniging neemt zelf een goed herkenbare vlag mee.

 

            Een PLATTEGROND waar het evenement zich afspeelt, de locatie van de EHBO dient erop aan te zijn gegeven.

Deze plattegrond dient ruim voor het evenement bij ons te worden ingeleverd.

 

            Koffie, thee, frisdrank voor de hulpverleners, wanneer het evenement meer dan 3 uur duurt dan dient u voor een maaltijd te zorgen.

De kosten voor de EHBO word na ontvangst van dit aanvraagformulier door ons berekend en direct terug gestuurd via de mail..

 

            Mocht u langer van onze EHBO-ers gebruik willen maken dan de eindtijd die op het aanvraagformulier staat vermeld dient u dit te in overleg met de EHBO’ers te doen. Hiervoor worden wel meerkosten in rekening gebracht. (normale uurtarief volgens norm)

 

Dit formulier dient uiterlijk 6 WEKEN voor aanvang van het evenement in ons bezit te zijn, schoolvakanties worden niet meegerekend, dus stel u heeft EHBO'ers nodig in de laatste week van de zomervakantie, dan

dient de aanvraag minimaal 8 weken vóór de zomervakantie bij ons binnen te zijn.

Wilt u EHBO'ers 2 weken na de zomervakantie aanvragen, dan dient de aanvraag 6 weken voor aanvang van de zomervakantie binnen te zijn. Aanvragen die later binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

Wij nemen, nadat wij het formulier hebben ontvangen, contact met u op. uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement krijgt u van ons bericht of wij EHBO'ers bij u kunnen inzetten.

 

 


Hieronder treft u een overzicht bij welke evenementen we zoal staan, dit om u een idee te geven waar u ons allemaal aantreft.

De Singelloop
Handbal toernooien van "Tornado"
Hockey toernooien van "Push"
Olympiade c.d jeugdPush
Hockey festival/toernooi van Hockey Breda
Jeka Lagere school voetbal
Gunners voetbal
Handbal toernooi Haagse Beemden
Jeka jeugdtoernooi
Jeka KNVB Toernooi
Avond vierdaagse
Brakkenfestival
Jaarmarkt Heuvelbrink
Paardensport evenement DSW terrein Strijbeekseweg
Intocht Sinterklaas (Veilingkade)

 


Zoals ik u al eerder vertelde staan we op een evenement met minimaal 2 EHBO'ers, zodat wij elkaar kunnen helpen en eventueel aanvullen.


 


Wij vinden dit belangrijk, zeker als er gereanimeerd moet worden of als er een slachtoffer stabiel gehouden moet worden.